Občina Naklo leži na nadmorski višini 407 m in ima skupaj 5020 prebivalcev. Področje občine obsega 28,3 km². Občina Naklo združuje tri centre s skupaj 13 naselji in sicer: Bistrica, Cegelnica, Gobovce, Malo Naklo, Naklo, Okroglo, Podbrezje, Polica, Spodnje Duplje, Strahinj, Zadraga, Zgornje Duplje in Žeje. Ceprav nakelska dolina velja za ozko, ima občina Naklo izredno dobre cestne povezave. Ob robu Udin Boršta poteka avtocesta Ljubljana – Jesenice, na zahodni strani pa magistralna cesta proti Jesenicam in Tržiču. Obe pa nas pripeljeta do mejnih prehodov z Italijo in Avstrijo. Ob lepi naravi, prijaznih ljudeh in ne nazadnje kar nekaj zgodovinskih znamenitosti imamo v občini Naklo pestro turisticno ponudbo. Popotniki lahko letujejo ali prenocujejo v hotelu, turisticnih sobah, tisti, ki ljubijo naravo pa lahko pridejo v kamp ob Tržiški Bistrici, rekreativci pa svojo energijo lahko sprošcajo v gozdovih Udinboršta in Dobrave, igrajo tenis na urejenih teniških igriščih, uživajo ob jahanju konj, kolesarijo kot tudi ribarijo ali pa obiščejo bližnje gorenjske gore. V virih se Naklo prvic omenja leta 1241. Srednji vek so zaznamovali Turki. Po kraju so robantili rokovnjači, Napoleonova vojska pa ga je obiskala kar dvakrat. V tej dobi je bilo Naklo gručasto kmečko naselje, nanizano okrog cerkve. Ljudje v Naklem so se do prihoda železnice (1908) ukvarjali s poljedeljstvom, veliko so sejali ajdo, ki je dandanes zopet našla prostor na njivah. Že takrat se je v Naklem pojedlo najvec ajdovih žgancev in zelja in del kmetijske tradicije se živi še danes. V tem času so dobro služili s prevozništvom. V Naklem je bila prekladalna postaja za furmane, ki so svoje blago vozili iz Postojne in Kopra, Naklanci pa so jo tovorili dalje na Koroško in v Italijo. Že takrat so bile dobro razvite dejavnosti, kot npr. : gostinstvo, kovaštvo, kolarstvo, posebno pa pletilstvo. Iz nekdanjega kmeckega naselja se Naklo danes Razvija v pravo urbano naselje s številnimi podjetji, obrtnimi delavnicami in gostišci, zgodovino Nakla pa naprej pišejo njegovi prebivalci. Med njimi naj omenimo svetovnega popotnika in pisatelja ter danes gotovo najbolj prepoznavnega Naklanca Toma Križnarja.

Top ogledi

Ponudniki malic - klikni

Nagradne igre - klikni

TOP 10 - klikni

Uporabi zemljevide kot navigacijo - klikni

Največkrat obiskano - klikni